De werkwijze

Tijdens de behandelingen wordt een actieve inzet van u verwacht.
Gedurende het eerste gesprek zullen intakeformulieren ter invulling aan u worden overhandigd.

Naast de gebruikelijke psychotherapeutische manier van werken kunnen vaktherapeutische elementen (zoals muziektherapie) worden toegepast.

Aan de hand van de hulpvraag en de ernst van de klachten kan het zijn dat de ene persoon een gids nodig heeft, terwijl bij een ander persoon een psychotherapeutische behandelwijze meer wenselijk is.

De sessies bestaan uit individuele gesprekken en/of groepsgesprekken alsook uit het verrichten van proceswerk, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van woede en verdriet.

Door mijn manier van werken wordt het aantal ontmoetingen tot een minimum beperkt. Zodoende zijn er geen lange wachttijden.Zie voor verdere informatie over psychotherapie www.ngvh.nl
Ga naar 'De erkende stromingen Psychotherapie': Psychosynthese.

 

 


Praktijkinformatie  |  Achtergrondinformatie  |  contact