De werkvormen

Wat zijn de werkgebieden?


Psychologische hulpverlening
Bij deze vorm van hulp wordt gezocht naar de oorsprong van uw klachten die problemen kunnen opleveren in uw sociaal en beroepsmatig functioneren. Dit geldt met name ook voor lichamelijke klachten, wanneer er geen medische verklaring voor is.

Geestelijke hulpverlening
B
ij deze vorm van hulp doelt men op bewustwordingsprocessen, geestelijke groei, spirituele ontwikkeling, zingeving en transformatie. Hierbij staat de mens centraal en dus niet alleen zijn klachten en problemen. Van geestelijke groei kan pas sprake zijn wanneer men in staat is om het eigen leven vorm te geven en men bereid is te werken aan een zinvol bestaan.

 

 

Psychosynthese

In mijn praktijk worden beide gebieden samengevoegd tot één (psycho)synthese. Psychosynthese is een transpersoonlijke psychologie. Zij kan worden gezien als een "Mindful way of life". Psychosynthese leert mensen om harmonie (de synthese) tot stand te brengen tussen lichaam, gevoelens en emoties, gedachten en bezieling van de geest.

Zie voor verdere informatie over psychotherapie www.ngvh.nl
Zie vervolgens onder 'De erkende stromingen Psychotherapie': Psychosynthese.


Praktijkinformatie  |  Achtergrondinformatie  |  contact