Doel van de therapie

In het therapeutisch handelen wordt als doel gesteld:

  • het eigen leven in een zinvol perspectief kunnen plaatsen
  • het vermogen ontwikkelen om angsten tegemoet te treden en onder ogen te kunnen zien
  • het kunnen doorzien van het leveren van een eigen bijdrage in de problematiek
  • het ontwikkelen van een reëel zelfbeeld van de eigen mogelijkheden en beperkingen
  • het leren zoeken naar harmonie (het tot stand te brengen van de synthese) tussen lichaam, gevoelens en emoties, gedachten en de geest, die ons allen bezielt.


Praktijkinformatie  |  Achtergrondinformatie  |  contact