Wat is psychosynthesetherapie?

Psychosynthesetherapie

Psychosynthesetherapie, is een erkende vorm van psychotherapie, die de verschillende facetten van de psychotherapie en spiritualiteit verenigt. Het is een integratie van psychologie, spiritualiteit en levensbeschouwingen.

Psychosynthesetherapie biedt de geestelijke gezondheidszorg een ruimere visie waarin de mens als geheel de aandacht krijgt. De klachten worden niet alleen benaderd vanuit medische uitgangspunten maar ook volgens het algemeen menselijk functioneren.

Een psychosynthese-therapeut helpt mensen niet uitsluitend te kijken naar hetgeen zich heeft afgespeeld in hun persoonlijke of collectieve geschiedenis, maar bekijkt ook hoe ze in de toekomst hun leven beter vorm kunnen geven.
Hiervoor is het noodzakelijk dat naast de genoemde hulpverleningsgebieden een leermethode gegeven wordt om te komen tot zelfrealisatie.

Meer informatie: Wikipedia

Praktijkinformatie  |  Achtergrondinformatie  |  contact