Wat is psychosynthese?


Psychosynthese

Psychosynthese is een dieptepsychologie gericht op de kern van de menselijke psyche met als doel te komen tot de wezenlijke transformatie ván die psyche.

Psychosynthese is daarmee meer dan een therapeutische discipline. Men spreekt van een transpersoonlijke psychologie. Deze wordt ook wel de psychologie met een Ziel genoemd.

Psychosynthese wordt gezien als een belangrijke onderstroom bij onze zoektocht naar zingeving doordat ze verbanden legt tussen ons innerlijke leven en de uiterlijke werkelijkheid, tussen enerzijds het spirituele pad van het individu en anderzijds de zoektocht naar het totale potentieel van de mens via het bewustzijn.

Voor meer informatie: Wikipedia

hands


Praktijkinformatie  |  Achtergrondinformatie  |  contact