Wie is Herman Hopman?

Herman Hopman

Herman Hopman (1945) was van 1970 tot 1995 uitvoerend en docerend musicus.

Hij werkte als hoofdvakdocent trompet en onderwijsleer aan de Hogeschool van de Kunsten te Enschede. De vakken didactiek, methodiek en ontwikkelingspsychologie hadden daarbij zijn speciale aandacht.

Naast een gedegen muzikale scholing stelde hij vooral de mentale vorming van zijn leerlingen centraal.

In 1995 stopte hij als hoofdvakdocent om zich te verdiepen in de psychosynthese. Een vakstudie die hij in 2001 succesvol heeft afgerond.Daarnaast volgde hij een scholing tot geestelijk begeleider en de diakenopleiding via het Aartsbisdom te Utrecht.

In zijn praktijk worden twee wervormen samengevoegd tot één (psycho)synthese: de psychologische hulpverlening waarbij vooral gekeken wordt naar de psychische klachten op basis van het medisch model; de geestelijkie hulpverlening waarbij het accent meer de mens centraal staat.

Daarnaast gebruikt hij waar nodig muziektherapeutische aspecten.

 


Praktijkinformatie  |  Achtergrondinformatie  |  contact